Home

Vestfyns flugtskydningsklub

 Vi Åbner 7-4-2021 kl 18.00

Retningslinjer skal følges.


Generalforsamling afholdes fredag.18/6-2021 kl.17,00

i Ebberuphallen.

Derefter fællesspisning.

Dagsorden ifølge vedtægter.forslag skal være indsendt senest 8 dage før generalforsamling.

Tilmeldning til spisning nødvendigt til uffe Pedersen på 2237 9007


Mvh Bestyrelsen.